Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

Blog

Kako iskoristiti Google Analytics za pove?anje web prodaje

Objavljeno 7.5.2020 9:32:00
Ako imate web prodaju svakako bi trebali koristiti Google Analytics za pra?enje postignutih rezultata. Mo?e se re?i da je malo koji alat zna?ajan u ovom segmentu kao ?to je to Google Analytics. Otkad se predstavio tr?i?tu, 2005. godine, Google Analy ...
Saznajte vi?e

Arbonini stru?njaci zavrijedili jo? jedan certifikat - Google Data Studio

Objavljeno 30.4.2020 8:21:13
Jo? jedan uspjeh za Arbonu! Novi certifikat Google Data Studio u bogatoj kolekciji certifikata prona?ao je svoje mjesto. Google Data Studio certifikat isti?e znanje na podru?ju uporabe podataka i sastavljanja izvje?taja te kori?tenja alata u napredn ...
Saznajte vi?e

Koji su klju?ni pokazatelji uspje?nosti SEO optimizacije

Objavljeno 8.4.2020 8:43:59
Uhvatili ste se u ko?tac sa SEO optimizacijom web-a i kontinuirano radite na pobolj?anju on-site i off-site SEO elemenata. Puno ste vremena i novaca ulo?ili u izradu kvalitetnog contenta, personaliziranog va?im kupcima usluga i proizvoda.  Sada ...
Saznajte vi?e

Kako i za?to raditi digitalni marketing u doba COVID-19

Objavljeno 20.3.2020 14:34:02
Nova epidemija koronavirusa, poznata kao COVID-19, ozbiljno je utjecala na sve sfere poslovanja, ?to je dovelo do nepredvi?enih ka?njenja i prekida u radu. S druge strane, zastupljenost online poslovanja je i dalje prisutna, dapa?e. Sve vi?e stvari s ...
Saznajte vi?e

Na? partner Mobis.hr ponovo osvaja nagrade

Objavljeno 13.3.2020 14:15:47
Na ovogodi?njoj CRO Commerce konferenciji, koja se odr?ala 12.03., partner Mobis osvojio je nagradu za najbolji web shop u UX (User Experience) i SEO kategoriji. Iznimno nam je drago da je na?a suradnja na kontinuiranoj optimizaciji svih on-site i o ...
Saznajte vi?e
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧