Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

O nama

Arbona je specijalizirana digitalna agencija te „Google AdWords“ certificirani partner s velikim iskustvom u planiranju i implementaciji internetskih kampanja. U na?em timu nalaze se stru?njaci sa „Google AdWords“ certifikatima (pretra?iva?ka mre?a, prikaziva?ka mre?a, analiza i izvje?tavanje). Google-ovi smo partneri te jedna od malobrojnih tvrtki s „Google Analytics“ certificiranim stru?njacima u Adriatic regiji. Me?u prvima u Hrvatskoj postali smo i Bing partneri te smo certificirani za ogla?avanje i na toj tra?ilici. 
Uz ogla?avanje na Google-u, tako?er se bavimo optimizacijom za tra?ilice (SEO), YouTube marketingom, Facebook marketingom i e-mail marketingom. Arbonina najve?a snaga je ?to je svaki ?lan tima zadu?en za odre?eni dio posla u kojem je vrhunski profesionalac.

Glavna zada?a nam je pomo?i Vam kod rasta Va?e online prisutnosti kroz digitalni marketing. Kroz dobro isplaniranu strategije ?elimo do?i do svakog Va?eg kupca i povezati se s njim. Pokre?e nas strast za izgradnjom Va?eg branda u online svijetu. U nama mo?ete prona?i kvalitetnog partnera za uspje?no poslovanje koje ?e kontinuirano davati Vjetar u le?a va?em poslovanju!

Na? sveobuhvatan pristup donosi rezultate na?im partnerima poma?u?i im pove?ati rast prometa i prodaje, pove?anja konverzija i ukupni povrat ulaganja (ROI).
 

Arbona u medijima

 
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧