Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

Studije slu?aja

Tvoj Toner - pove?anje broja narud?bi za 70% te porast impresija i klikova
Tvoj Toner - pove?anje broja narud?bi za 70% te porast impresija i klikova
Arbonin case study AdWords ogla?avanja
Kad nam je klijent Tvoj Toner pristupio, mu?io se s tipi?nim problemima - nedostatak vremena i iskustva pri samostalnom vo?enju AdWords kampanja te mjerenje uspje?nosti i povrata investicije. Kroz Arboninu AdWords kampanju, Tvoj Toner je ostvario zna?ajan porast broja narud?bi, smanjenje tro?ka po narud?bi te je zabilje?io porast broja korisnika koji su vidjeli oglase, ali i broj klikova. Pro?itajte na? case study za detaljni pregled kampanje koju smo proveli za Tvoj Toner, koja smo rje?enja koristili, ali i detaljne rezultate koje smo ostvarili.
Saznaj vi?e
Pove?anje web prometa i relevantne publike sa SEO optimizacijom: Blitz-Cinestar
Pove?anje web prometa i relevantne publike sa SEO optimizacijom: Blitz-Cinestar
Arbonin case study SEO kampanje
Prije suradnje s nama, klijent Blitz-Cinestar nije koristio SEO te je ostvarivao jako lo?e pozicije za odre?ene klju?ne rije?i. Prije po?etka SEO optimizacije, postavili smo jasan cilj - pove?anje prometa web stranice dovo?enjem relevantnih grupa korisnika koji imaju interes za tematiku poslovanja klijenta. Za klijenta smo ostvarili pomak u rangiranju i koli?ini organskog prometa uz podizanje autoriteta web stranice i svih ostalih klju?nih elemenata. Saznajte vi?e!
Saznaj vi?e
Kako je AdWords postao najva?niji prodajni kanal estetske poliklinike Me-Dent
Kako je AdWords postao najva?niji prodajni kanal estetske poliklinike Me-Dent
Arbonin case study AdWords ogla?avanja
Me-Dent je poliklinika za estetsku kirurgiju i regenerativnu medicinu te zbog toga ne spada u tipi?ne AdWords ogla?iva?e. Sukladno tome, Me-Dent je koristio klasi?no ogla?avanje u tiskanim medijima te se susreo s najva?nijim nedostatkom - te?kim mjerenjem u?inkovitosti kampanje. U na?oj smo cjelovitoj suradnji napravili nekoliko koraka: redizajn i funkcionalno pobolj?anje web stranice te AdWords kampanju. U samo nekoliko mjeseci ostvarili smo neo?ekivano uspje?ne rezultate te AdWords pozicionirali kao najva?niji prodajni kanal Me-Denta. 
Saznaj vi?e
Digitalno ogla?avanje prema fazama customer journeya: Reverto by Replay
Digitalno ogla?avanje prema fazama customer journeya: Reverto by Replay
Arbonin case study ogla?avanja prema fazama customer journeya
Kada smo krenuli u suradnju s Revertom, to je bio njihov po?etak u svijetu digitalnog marketinga, odmah su prepoznali va?nost ciljanja korisnika u svim fazama njihovog customer journeya. Bili su svjesni da postoje korisnici koji jo? nisu upoznati s njihovom markom, korisnici koji jo? nisu sigurni ?ele li kupiti novi jeans, i korisnici kojima je potreban samo mali poticaj da naprave krajnju konverziju. Predstavili smo im na?u viziju kako targetirati korisnike u svim fazama i pokazalo se, odabrali odli?an put do rje?enja.
Saznaj vi?e
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧