Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

CRO optimizacija

Cro optimizacija
 

?to je to?no CRO optimizacija?


SEO optimizacija je zaslu?na za ve?i broj online posjetitelja na va?u web stranicu, no koliko njih u?ini ?eljenu radnju na stranici? 

Na primjer, koliko posjetitelja je postalo va?im kupcem?  Koliko ih se pretplatilo na newsletter? A poslalo upit? 

Ovdje u sredi?te pozornosti dolazi CRO optimizacija ili napredna SEO optimizacija.  

Optimizacija stope konverzija (eng. Conversion Rate Optimization), je tehnika kojoj je cilj da posjetitelje va?e web stranice pretvori (konvertira), u aktivne korisnike.  Op?enito govore?i, to zna?i da ?e CRO optimizacijom posjetitelji u?initi upravo ono ?to od njih i o?ekujete. 

CRO optimizacija pojam
CRO optimizacija pojam

?to mo?e biti konverzija?

Vrste online konverzija
Vrste online konverzija
Dakle, SEO optimizacija ima za zadatak da vam dovede online promet, dok ?e CRO taj promet pretvoriti u zaradu.
 

Kako u Arboni optimiziramo stopu konverzije?


Arbona je agencija za digitalni marketing koja izme?u ostalog vlada i vje?tinama za optimizaciju konverzija na web stranici! Neki bi nas nazvali pravim stru?njacima, no mi bi radije da uspje?nost na?ih CRO kampanja govore same za sebe. Zna?i, samo pozitivno :)

Za nas je optimizacija konverzije:

 

 • Pobolj?anje strukture web stranice. Navigacija i dizajn web stranice na kojoj se korisnici snalaze kao od ?ale.
 • Pra?enje kretanja i pona?anja korisnika na web stranici. Bitno znati ?to se korisnicima svi?a, a ?to ih odbija brzinom munje. Za?to? Jer sumnjamo da ?e se tetka Slavica ?eljeti pretplatiti na newsletter, ako odmah ne vidi smisao, tj. mogu?u dobivenu vrijednost.
 • Postoje?i promet pretvoriti u aktivni. Stvorimo zajedno zanimljiv sadr?aj ili ponude koje posjetitelji ne mogu odbiti! 
 • Optimizacija vo?ena va?im ciljevima i ?eljama. ?to ?elite posti?i? Pove?ati prodaju? Potaknuti korisnike da pogledaju promo video? Na vama je da odaberete cilj, a jedino ?to je va?no pri svemu tome je da je mjerljiv.
Mjerljivi rezultati konverzije Mjerljivi rezultati konverzije

?to dobivate na?om uslugom CRO optimizacije?

CRO optimizacija - usluge Arbona CRO optimizacija - usluge Arbona

Mali rje?nik CRO pojmova

 
Bounce Rate Bounce Rate
Bounce Rate
CRO optimizacijom smanjuje se Bounce Rate. Doslovno bi ga preveli kao odsko?na stopa, a zapravo zna?i postotak izlaska iz web shopa odmah nakon posjete prvoj stranici i to bez ikakve interakcije! Odsko?na stopa nije ni toliko lo? prijevod jer se korisnik u tom trenutku pona?a kao prava lopta. Dotakne va? web shop i br?e-boje se odbije od njega. A to stvarno ne ?elite iskusiti. Barem ne previ?e. 
 
Heat mapa Heat mapa
Heat Map
Oduvijek vas je interesiralo na kojem su se djelu stranice korisnici najvi?e zadr?avali? Ili na koje im je elemente ?esto bje?ao pogled? Na ?to su najvi?e klikali? Ovdje nam u pomo? dolazi Heat Map (toplinska mapa stranice). Toplinske mape nam mogu pomo?i da bolje razumijemo pona?anje posjetitelja na stranici kako bi pobolj?ali njezine performanse i tako dulje zadr?ali korisnike na stranici. 

 

A/B testiranje
Jeste li se ikada pitali ?to ?e bolji pro?i? Naslov napisan u sveprisutnom Arial fontu ili bi radije kockali sa sre?om i prekr?ili sva pravila dobrog dizajna te riskirali s Comic Sansom? A ?to je s bojom? Zelena boja CTA gumba (poziva za akciju) ili crvena? ?to ?e se vi?e klikati? A ?to ?ete napisati na gumbu? “Zatra?ite ponudu!” Ili “Po?aljite upit”? Sva sre?a da ne morate naga?ati jer tu je A/B testiranje! Pravilnim A/B testom mogu?e je otkriti bolje rje?enje za sve nedoumice i tako smanjiti stopu izlaska iz web stranice. 


Landing stranica Landing stranica
Landing stranice (Odredi?ne stranice)
Ako ?emo i?i s doslovnim prijevodom, Landing stranica je stranica na koju korisnik “sleti” i s kojom se susre?e po prvi puta. Dakle, to mo?e biti stranica “o nama”, va? blog, kategorija proizvoda ili pak po?etna stranica. Na primjer, napisali ste odli?an blog o biciklisti?kim kacigama i netko je putem Googlea ba? tra?io informacije o biciklisti?kim kacigama. U popisu rezultata je ugledao post s va?eg bloga, kliknuo na njega i do?ao na blog koji se u ovom slu?aju nalazi u ulozi landing stranice. Da je korisnik na blog do?ao kroz izbornik va?e stranice, tada blog ne bi mogli nazvati landing stranicom.
 

Zatra?ite savjet ili ponudu bez ikakve obaveze

Za besplatno savjetovanje i procjenu bud?eta mo?ete nas kontaktirati putem:
Cro optimizacija - Arbona usluge  
 
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧