Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

Instagram marketing

Instagram ogla?avanje - Arbona

Facebook vi?e nije car dru?tvenog marketinga! Uz rame mu ponosno stoji Instagram!

Zainteresirani ste za ogla?avanje na dru?tvenim mre?ama? Mislite da je Facebook jedina opcija da budete vi?eni me?u svojim klijentima i kupcima? Razmislite ponovno!

Instagram je trenutno najpopularnija aplikacija za obradu fotografija i videozapisa koja omogu?uje korisnicima diljem svijeta da s prijateljima podijele svoje pri?e i doga?aje. 

Trenutno je u vlasni?tvu Facebooka, a danas je na njemu aktivno oko 970.000 korisnika u Hrvatskoj. Upravo je iz tog razloga Instagram postao jedna od dru?tvenih mre?a na kojoj se itekako vrijedi ogla?avati. 


Prednosti ogla?avanja na Instagramu


Ogla?avanje na Instagramu je istovremeno jednostavno i kompleksno. Promocije se mogu raditi putem mobilnih ure?aja preko Instagram aplikacije, a mogu se raditi i preko Facebook Ads Managera. 
 

1. Ogla?avanje putem Instagram aplikacije

Ovdje za cilj ogla?avanja mo?ete izabrati vi?e posjeta Instagram profilu, vi?e posjeta web stranici ili vi?e pregleda promocija. Za ciljanje publike, Instagram vam automatski nudi nekoliko mogu?nosti, no unato? tome mo?ete stvoriti vlastitu (prilago?enu) publiku ?to omogu?uje to?nije ciljanje korisnika.

  2. Ogla?avanje putem Facebook Ads Managera 

Proces stvaranja Instagram oglasa je isti kao i za Facebook oglase. Facebook nudi nevjerojatno mo?ne opcije ciljanja publike, pa omogu?uje ciljanje s obzirom na demografiju, lokaciju, obrazovanje, posao, interes i ?ivotne navike. Stoga putem Facebook Ads Managera mo?ete definirati publiku mnogo jasnije, a i mo?ete raditi remarketing - ciljati online korisnike koji su ve? posjetili va?u web stranicu.

Uz brojne mogu?nosti za definiranje marketin?kih kampanja, Instagram ogla?avanje vam omogu?uje:

 

 • Predstavljanje postoje?im i budu?im klijentima u le?ernijem tonu
 • da Instagram profil bude prava mala digitalna izlo?ba va?e ponude
 • Bolju reputaciju va?eg brenda
 • Bolji i ?vr??i odnos s klijentima
 • Detaljne statistike o uspjehu pojedina?ne promocije


Kako u Arboni radimo Instagram marketing?

Besplatno savjetovanje i procjena bud?eta ogla?avanja


Za besplatno savjetovanje i procjenu bud?eta za Instagram ogla?avanje mo?ete nas kontaktirati putem web obrasca, e-maila info@arbona.hr ili na sljede?e telefonske brojeve: 
  
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧