Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

Viber promo poruke

Za?to su Viber promo poruke u?inkovit promotivni kanal? 

Jednostavno je, putem Vibera komunicirate s vama bliskim ljudima i to je razlog za?to ?ete otvoriti i pro?itati svaku Viber poruku, je li tako? 

Upravo u toj ?injenici le?i razlog u?inkovitosti Viber promo poruka.

Viber promotivne poruke otvara gotovo 99% ciljane skupine. Zamislite promotivnu poruku koja ?e sti?i do va?e publike, pritom ne tro?e?i bud?et na klijente i korisnike koje va?a usluga ne zanima! Da bi slali Viber promo oglase, morate imati dopu?tenje korisnika. Korisnik koji vam je dao dopu?tenje, pokazao je interes za va?e proizvode/usluge pa ?e vjerojatno i otvoriti va?u poruku kako bi iskoristio pogodnosti koje nudite. 


?to sadr?i Viber promotivna poruka
Viber je besplatna komunikacijska platforma koja vas putem interneta povezuje s bilo kim u svijetu, pod uvjetom da je Viber korisnik (80% korisnika pametnih telefona u Hrvatskoj koristi Viber). Poruka se ?alje online, ?to zna?i da korisnik ima pristup internet vezi i mo?e, za razliku od SMS promo poruka, odmah kliknuti na va? oglas. Viber oglas mo?e sadr?avati: 
 • logo tvrtke + naziv
 • tekst (do 1000 znakova)
 • vizual
 • CTA gumb (npr. Saznaj vi?e ili Kupi odmah)


Kako ?e Viber promo poruke pomo?i va?em poslovanjuViber promo poruke se aktiviraju kroz svega tri koraka. Za vas ?emo otvoriti i registrirati va?eg "sendera". Proces odobrenja od strane Vibera traje do tjedan dana, a nakon toga mo?ete koristiti usluge promo poruka. Prva poruka je (u skladu s GDPR odredbom), pozdravna. U njoj vas predstavljamo korisniku i obavje?tavamo ga da ste prisutni na Viberu te da ?ete ih obavje?tavati o novim ponudama, popustima i sli?no. Nakon prve pozdravne poruke mo?emo pokrenuti komunikaciju s va?im korisnicima.  

Viber promotivne poruke naj?e??e se koriste za:
 • rjes?enje napus?tene kos?arice kod webshop kupovine
 • booking
 • slanje potvrda (o sudjelovanju, nagradnoj igri, o dostavi)
 • promociju novih ponuda i proizvoda
 • najavu popusta
 • slanje obavijesti o povratu
 • funkcionalnosti loyalty programa

Osim toga, mo?ete ih koristiti za tra?enje zaposlenika, pove?anje svijesti o brendu i sli?no. 

Bitno je da imate svoju bazu korisnika koji su vam dozvolili slanje obavijesti. Ako ?elite mo?ete dodatno segmentirati korisnike prema: 
 • geolokaciji
 • tele operatoru
 • platformi (Android, iOS)
 • ure?aju
 • mre?i (3G, 4G)

Iskoristite pozornost Viber korisnika i suglasnost va?ih postoje?ih korisnika. Zatra?ite besplatno savjetovanje i procjenu bud?eta putem:
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧