Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

Youtube marketing

Do?ite do korisnika kojeg ?elite s pravom porukom i pretvorite ga u kupca!

Prika?ite svoj oglas na YouTube-u!


U Hrvatskoj, YouTube ima doseg do 61% populacije, a od 18.03.2014. ogla?iva?i iz Hrvatske mogu dosegnuti publiku na sasvim nov na?in: dok korisnici postavljaju, pretra?uju i pregledavaju video sadr?aje na YouTube-u.
YouTube marketing Vam omogu?ava da pove?ate posjet, promet ili da promovirate svoj brend po najni?im cijenama na tr?i?tu.
Dok tradicionalno PPC ogla?avanje pru?a zadivljuju?e ispunjenje zahtjevnih mogu?nosti, ?irenje na video ogla?avanje daje Va?em brandu jo? ve?e mogu?nosti  i generiranje puno ve?ih i boljih poslovnih prilika.
Bilo da poku?avate lansirati novi proizvod ili jednostavno pro?iriti svoju kampanju izvan mogu?nosti koje nudi pretra?iva?ko ogla?avanje, YouTube - video ogla?avanje mora imati klju?nu ulogu u Va?im marketin?kim naporima!
U Arboni smo tijekom optimizacije zaokupljeni i upravljanjem Va?im ROI-om. Iz tog razloga jedinstveni smo kod pozicioniranja kako bismo Vam pomogli maksimizirati rezultate Va?eg Youtube ogla?avanja.

Youtube ogla?avanje je vi?e od pla?enih oglasa (ad buys).Youtube kampanje koje se kreiraju u Arboni su optimizirane na trajnoj osnovi s ciljem pobolj?anja rezultata i mogu biti usmjerene na bilo koji od sljede?ih na?ina:
 • demografske skupine
 • online pona?anja korisnika
 • doba dana
 • geociljanje
 • ciljanje klju?nih rije?i
 • ciljanje interesa korisnika
 • kontekstualno ciljanje
 • YouTube channel targeting

Raznolikost kreativnih mogu?nosti koje nudi Arbona
Kada radite s Arbonom, prilagodit ?emo Va?u Youtube kampanju temeljenu na tome koje korisnike ?elite privu?i i kako poku?avate do?i do njih. Razli?ite vrste oglasa mogu uklju?ivati:
 • prilago?ene tekstualne oglase
 • preusmjereni video
 • mobile video oglase
 • oglase prije & za vrijeme videa
 • bo?no prikazne oglase
Pove?ite se s publikom koja gleda visoko kvalitetne i profesionalne sadr?aje na YouTube-u te prika?ite pravu poruku, pravom korisniku u pravo vrijeme.

Zatra?ite savjet ili ponudu bez ikakve obaveze

Arbona d.o.o je Google partner te je specijalizirana za ogla?avanje na YouTube-u. Vrlo rado ?emo Vam pomo?i da unaprijedite svoje poslovanje. Za besplatno savjetovanje i procjenu bud?eta mo?ete nas kontaktirati putem:
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧